Palvelut

Vihreä vety

Vedyn valmistus vesielektrolyysilla käyttäen uusiutuvia energialähteitä.

 
Vihreä ammoniakki

Ammoniakin (NH3)valmistus uusiutuvalla energialla vihreän vedyn ja ilmasta erotettavan typen avulla.

 

Metanoli

Fossiilisen metanolin hyödyntäminen sekä siirtyminen e-ja biometanolin valmistukseen vihreästä vedystä ja prosesseista erotettavista hiiliyhdisteistä uusiutuvalla energialla.

 
Synteettinen metaani ja biokaasu

Vhreän vedyn ja savukaasuista tai prosesseista erotettavan hiilidioksidin tai hiiliyhdisteiden avulla tai biotuotteista valmistettava metaani (CH4).

 
Kaasujen koulutus- ja luennointipalvelut

Kaasujen turvallisuus, varastointi, kuljetus ja käyttökoulutus sisältäen kaasujen ominaisuudet ja eri olomuodot.